Blog Image

Christellas blogg

Om bloggen

På den här bloggen kommer vi att lägga ut bilder och berätta om vår löpande verksamhet.

Tema VT 15

Markaryd Posted on 2015-08-19 20:17

Den här terminen kommer vi att arbeta med temat “Människokroppen”. Vi kommer att inrikta oss på sinnesorganen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

Det blir praktiska lekar och övningar på temat. Biblioteksbesöken fortsätter som vanligt och vi kommer att låna böcker om kroppen och dess sinnen. Med sång och rytmik lyfter vi ämnet lite extra och vi kommer även att ta hjälp av pedagogiska appar för att fördjupa oss mer i temat. Om något av sinnena väcker särskilt intresse hos barnen spinner vi vidare på detta!

Syftet med temat är att ge barnen möjlighet att upptäcka och förstå mer av sina sinnen och förstå hur de kan använda dessa för att reflektera över och upptäcka sin omvärld.

Vi kommer även att jobba med Hitta Vilse materialet i höst, genom vilket vi lär oss hur vi ska göra om vi går vilse och hur vi inte ska göra om vi kommer bort.Temautvärdering VT 2015

Markaryd Posted on 2015-06-08 21:19

Vad har vi gjort?

Den här terminen har vi arbetat med temat “Rim och ramsor”. Vi har spelat rimspel och sjungit sånger på rim i våra samlingar. Under måltiderna har vi ofta roat oss med att rimma på diverse ord som kommit upp i våra samtal. Dessutom har vi varit flitiga besökare på biblioteket i vår, vilket resulterat i många mysiga sagostunder i soffan här hemma. De rimmande böckerna om Busiga bebben och Vilda bebin har varit särskilt omtyckta. En uppskattad och ständigt återkommande ramsa som barnen gillar är ”Harry har hittat en hare”, på temat ”H”. Vi har läst några av böckerna om ”Katten i hatten” på engelska och tränat på rimord även på engelska.

Vad har vi lärt oss?

Vi har lärt oss hur ett rim låter och blivit bättre på att hitta ord som rimmar. Vi har upptäckt att man kan rimma på låtsasord! På så vis har alla kunnat delta i rimmandet, även om det varit svårt för en del av barnen att komma på riktiga rim-ord. Vi har fortsatt att träna på att sitta lugnt i en samling eller sagostund och att lyssna på varandra. Barnens ordförråd har vuxit.Tema VT 15

Markaryd Posted on 2015-01-20 20:42

Vårens tema är rim och ramsor. Som en liten kick-off har vi redan besökt biblioteket för att fylla på vårt förråd med böcker med just rim och ramsor. Eftersom flera av barnen i min grupp är intresserade av bokstäver, så kommer vi att lära oss några ramsor med bokstavstema samt jobba vidare med dessa bokstäver på olika sätt i det kreativa arbetet med olika material.

Temat kommer också att finnas med i våra sångsamlingar. Vi har en korg med rytminstrument som barnen använder när vi sjunger och ramsar tillsammans. Ramsor är roliga när vi lägger till sång, rytm och musik!

Det rimmas redan hej vilt hos oss. För att följa upp detta kommer vi att prova på att leka rimcharader, gömma rim, och göra egna rim-spel. Vi kommer även att ge oss på att rimma på engelska för att göra temaarbetet mer utmanande för fritidsbarnen. Barnens tankar och idéer kommer givetvis att prägla temaarbetet och det blir spännande att se var vi landar!

Syftet med detta temaarbete är att stimulera barnens språkutveckling och samtidigt ge dem möjlighet att uttrycka sig kreativt både enskilt och i grupp.

Josefin Vermillion i MarkarydVerksamhetsrapport HT 14

Markaryd Posted on 2014-12-12 23:29

Denna hösttermin har vårt temaarbete utgått ifrån boken Totte bygger av Gunilla Wolde. Förutom att läsa denna bok, har vi även läst Castor snickrar av Lars Klinting på samma tema och tittat lite extra på de verktyg som så fint finns nedtecknade i boken. Sången Jag hamrar och spikar… var passande och uppskattad i våra sångstunder. Som väntat, blev det en hel del byggande och konstruerande i höst, både ute och inne, enskilt, i par och i grupp. Barnen har använt ved, möbler, klossar, lera, sugrör, toapappersrullar, mjölkkartonger, filtar, LEGO, PlusPlus mm.

Vi har lärt oss att det ofta blir både roligare och lättare om man hjälps åt, att det krävs tålamod för att genomföra ett byggprojekt och att det underlättar om man tillsammas planerar och pratar om hur man vill bygga. Det har varit oerhört inspirerande att se hur samarbetet utvecklats med tiden och höra barnens dialog i planeringen och genomförandet av olika byggprojekt. Barnen har byggt långt, brett och högt. Tornet av mjölkkartonger nådde ända upp till taket! Finurliga hängmattor skapades av filtar i våningsängen och med byggsatsen “Straws and connectors” byggdes både rymdraketer och hus som gick att krypa in i! I arbetet med Civilförsvarets Hitta Vilse material fick vi också tillfälle att bygga ett enkelt vindskydd i skogen. Barnens stora undran när vi tittade till vindskyddet veckan därpå, var huruvida en varg hade flyttat in eller inte…

I höst har vi även besökt biblioteket, sett teaterföreställningen Svingelskogen, besökt lekplatser och gjort studiebesök på skolan.

-Josefin VermillionTema Hösten 2014

Markaryd Posted on 2014-09-12 11:33

Vi kommer att utgå från boken ”Totte bygger” och fånga upp vad barnen har för idéer och tankar kring den. Vi kommer att läsa sagan, dramatisera den, berätta den i form av dockteater och sen tänker jag mig att temat kommer att mynna ut i en hel del byggande och konstruktion under terminens lopp. Det finns ju oändliga möjligheter att bygga och konstruera olika saker. Det behöver ju inte vara just ett ”Totte-hus”, utan vad som helst när barnens fantasti får flöda! I detta skapande inryms allt ifrån teknik och matte, till samarbete och turtagning. Några konkreta förslag jag har är:
– Göra egna böcker om sagan
– Lära oss om verktyg
– Gemensamt byggprojekt i papp
– Bygga koja, inne och ute
– Bygga med PlusPlus, Duplo och Lego
Även om sagan är anpassad till förskolebarn, så är bygg och konstruktion något som passar alla åldrar.

Josefin Vermillion, Markaryd