Blog Image

Christellas blogg

Om bloggen

På den här bloggen kommer vi att lägga ut bilder och berätta om vår löpande verksamhet.

Temautvärdering HT 2018

Perstorp Posted on 2018-12-15 22:42

Under terminen har vi arbetat med temat ”värdegrund”.

Vi har pratat mycket om hur vi vill vara mot varandra för att alla ska trivas och må bra i gruppen. Vi har haft många diskussioner om hur en bra kompis bör vara.

Vi har läst sagor och tittat på film som berört temat.

Vi har lyft fram varandras likheter och olikheter och konstaterat att alla är lika mycket värda och att alla behövs.

Vid något tillfälle har vi arbetat med teater och rollspel, vilket har varit ett bra sätt att lyfta fram och synliggöra olika viktiga budskap inom temat.

Värdegrund är ett tema som vi ständigt arbetar med på olika sätt i verksamheten i vardagen. Terminens arbete har varit nyttigt och berikande på många sätt och barnen har utvecklats på flera sätt. De har blivit mer medvetna om sin egen roll och fått en större förståelse för att alla behöver vara delaktiga och ta sitt ansvar för att skapa trivsel och kamratskap i gruppen.

Vi har haft en fin termin tillsammans!

/Marie & Pia, PerstorpTema värdegrund HT 2018

Perstorp Posted on 2018-09-02 22:08

Vårt tema under höstterminen är värdegrund. Det är ett viktigt tema, som vi arbetar naturligt med i vardagen.
Vi kommer bl.a att fundera över och arbeta mycket med hur man är mot varandra och hur man är en bra kompis och medmänniska.
Det finns en hel del material att använda i ämnet, kanske kommer vi att jobba med något av dem. Vi kommer att ha en grovplanering för terminen, men vart det hela landar kommer till stor del att bero på barnen och vilken riktning arbetet tar. Vi vill att barnen ska upptäcka sina egna och andras starka sidor och egenskaper, därför kommer vi på olika sätt att använda oss av övningar och aktiviteter som uppmuntrar och lyfter fram detta.

Vi ser fram emot en härlig höst tillsammans!
/Marie och PiaTemautvärdering VT 2018

Perstorp Posted on 2018-06-17 19:55

Terminens tema har varit ”naturen”.

Vi har fokuserat mycket på lek, upplevelser och upptäckande. Vi har gjort utflykter i närområdet och lärt oss mer om djur, växter och miljö.
Vi har använt naturen som lekplats och utforskat allt levande som finns där.
Vi har en damm i närheten, där det finns flera olika sorters fåglar. Det har varit spännande att lära sig mer om djurens liv, flyttfåglar osv. Vi har hittat fågelbon och sett fågelungar.
Vi har även sett massor av småkryp, grodor och annat.
I naturen finns även massor med skräp. Detta har vi samlat ihop och kastat på rätt ställe.
Detta har bidragit till att barnen lärt sig mer om djur och natur och utvecklat sin förmåga att visa hänsyn till och omtanke om vår miljö.

/Marie och Pia, PerstorpTemaplanering

Perstorp Posted on 2018-02-06 06:29

Terminens tema är ”naturen”.
Vi kommer att arbeta vidare med att använda naturen och allt fantastiskt material som den har att erbjuda för pyssel, upplevelser och lek.
Det kommer att bli utflykter i närområdet, korvgrillning och massor av lek och utforskande.
Utifrån barnens intressen och erfarenheter kommer vi att lära oss mer om naturen och vad som finns i den. I arbetet kommer vi även att fokusera på att visa hänsyn till och omtanke om vår miljö.

/Marie och Pia, PerstorpTemautvärdering

Perstorp Posted on 2018-02-06 06:20

Under höstterminen har vi arbetat med Färg & form.
Det har varit ett spännande tema, eftersom barnen i vår grupp älskar allt som har med skapande att göra.
Vi har utforskat färgerna, tränat på att benämna dem och undersökt vad som händer om man blandar färger.
Naturen är full av färger under hösten, vilket vi utnyttjat. Vi har samlat naturmaterial som vi sedan använt för pyssel av olika slag.
Vi har sjungit sånger om färgerna, läst flanosagor och använt kroppen och våra olika sinnen när vi skapat tillsammans.

En härlig hösttermin!

/Marie och Pia, PerstorpTemaplanering HT 2017

Perstorp Posted on 2017-09-03 21:58

Höstens tema kommer att vara Färg & form. Detta är något som uppskattas av barnen i vår grupp, som älskar att måla, skapa och undersöka.

Eftersom vi har många yngre barn i gruppen så kommer vi att ägna oss mycket åt att måla och utforska färgerna på olika sätt.

Hösten är full av färger av olika slag och detta kommer vi att ta vara på genom bl.a olika sorters höstpyssel med naturmaterial.

Vi kommer att arbeta med att benämna de olika färgerna, blanda färger och jobba med former på olika sätt.

Vi ser fram emot en färgsprakande höst!

Marie och Pia, PerstorpTemautvärdering VT 2017

Perstorp Posted on 2017-06-15 22:59

Temat för terminen har varit ”trafiken”.
Vår barngrupp består av många yngre barn, så mycket har handlat om bilar, fordon och maskiner som de tycker är spännande.
Vi har läst sagor, sjungit sånger och pratat om fordon av olika slag. Vi har även byggt trafiklandskap av olika material, där barnen har fått skapa vägar och olika miljöer.
Vardaglig ”trafikkunskap” har vi övat under våra promenader. Vi har målat målarbilder med trafik som tema, bl.a olika vägskyltar. Någon dag har vi haft filmmys och tittat på film om stora maskiner.
Vissa barn har varit mer intresserade än andra av temat, men vi har anpassat aktiviteterna efter barnens olika intressen och förutsättningar.
Med andra ord så har det varit en givande termin och barnen har samlat på sig nya kunskaper och erfarenheter på ett lekfullt sätt.

Trevlig sommar!
/Marie och PiaTemaplanering VT 2017

Perstorp Posted on 2017-02-11 16:17

Under
vårterminen kommer det gemensamma temat för alla anställda hos
Christella att vara ”Trafiken”. Detta är ett viktigt ämne som
vi kommer att arbeta med på flera olika sätt, med utgångspunkt i
Lpfö (Läroplan för förskolan).

Vi
planerar bl.a. att läsa sagor och använda oss av massagesagor som
handlar om trafiken. Vi kommer att arbeta med ”trafikvett”, gå
på promenader, lära oss om vägmärken och skyltar, spela memory
m.m.

Vi
kommer även att lära oss nya sånger som handlar om trafik.

Fordon
av olika slag är spännande och detta kommer vi också att arbeta
med. Vi kommer att bygga bilbanor och skapa olika miljöer för
fordon.

Har
vi tur så kanske vi även kan göra något spännande studiebesök
under terminens gång.

Under
temats gång så kommer vi att arbeta med såväl skapande som musik,
språk och motorik.

Det
största syftet är att temaarbetet ska vara roligt, lärorikt och
väcka nyfikenhet hos barnen! Temat ska utgå ifrån barnens
intressen och de kommer självklart att få vara med och utforma
temaarbetet.

Målet
är att barnen med genom lek och olika upplevelser ska få lära sig
mer om trafiken. Innehållet i temat kan naturligtvis se olika ut för
olika barn, beroende på ålder och förutsättningar.

Vi
ser fram emot en spännande och rolig termin!

/Marie
och PiaTemautvärdering HT-16

Perstorp Posted on 2016-12-30 14:08

Under höstterminen har vi arbetat med temat ”JAG”.

Vi har haft en del förändringar i barngruppen under terminen, men till största delen har gruppen bestått av i åldern 1-3 år. Därför valde vi att fokusera mycket på kroppsuppfattningen.

Vi har arbetat mycket med sånger, rim&ramsor och sagor som handlat om temat. Vi har bl.a. sjungit favoritsången ”Huvud, axlar, knä och tår” och lärt oss olika fingerramsor.

Varje barn har en egen pärm, där stort fokus ligger på ”jaget”.
Vi har ägnat oss mycket åt skapande aktiviteter och har bl.a. gjort hand- och fotavtryck och månadsteckningar där man tydligt kan följa barnets utveckling och olika intressen. Detta sparas i barnets egen pärm.
Vi har mätt barnen och de har fått trä ”penne-pasta” på ett snöre som är lika långt som barnet själv. Spännande att jämföra varandras längd/snöre och att framöver se hur mycket man har vuxit.

Under terminen har vi utgått mycket ifrån barnens egna intressen och arbetat för att utveckla dessa.
Vi har jobbat mycket mer djur, som är ett stort intresse i barngruppen. Även baka och musik och dans har varit aktiviteter som barnen har varit mycket intresserade av.

Ett viktigt ämne har varit ”jag och mina kompisar”. Mycket tid har ägnats år barnens lek, som är så viktig för utvecklingen. Att hjälpas åt, upptäcka varandras likheter/olikheter, att samsas och att dela med sig är saker som vi naturligt arbetar med varje dag i verksamheten.

/Marie och Pia, PerstorpTemaplanering HT-16

Perstorp Posted on 2016-08-31 19:42

Under terminen kommer vi att arbeta med temat ”JAG”.

Just nu har vi många små barn i vår barngrupp och därför kommer vi att arbeta mycket med kroppsuppfattning och barnens egna intressen.
Sånger, rim & ramsor, sagor och skapande är metoder och arbetssätt som uppskattas mycket av barnen och som vi kommer att använda oss mycket av.
Vi kommer även att använda oss av tecken som stöd och jobba med olika ”hemliga påsar” med spännande innehåll.

Barnen har varsin pärm som vi kommer att använda i arbetet. Vi kommer att arbeta med rubriker som exempelvis ”Jag och min utveckling”, ”Jag och mina intressen” och ”Jag och mina vänner”.

Vår förhoppning är att terminens tema ska bidra till att barnen utvecklar sin identitet, sin självkänsla och sitt självförtroende. Målet är även att barnen ska upptäcka likheter och skillnader hos varandra och att temat ska leda till ökad förståelse och respekt för varandra.

Vi vill att barnens intressen, förmågor och lust att upptäcka ska vara utgångspunkten i vårt arbete. Därför är det svårt att veta var vårt tema kommer att landa. Det får helt enkelt tiden utvisa 🙂

/Marie och Pia, PerstorpTemautvärdering VT-16

Perstorp Posted on 2016-06-21 13:50

Terminens tema ”bondgården” har varit ett roligt och uppskattat tema.

Vi har arbetat med temat på olika sätt och använt oss av olika arbetssätt.

Vi har bl.a:
* Läst böcker och flanosagor om djur
* Skapat djur av olika material
* Tittat på filmer om djur
* Provat på att odla
* Pratat om vad man gör på en bondgård, hur mjölken hamnar i våra glas osv.
* Sjungit sånger om djur och lärt oss nya rim & ramsor
* Spelat spel om djur
* Träffat en ponny, ridit och ryktat/borstat den

Vi har arbetat mycket med empati och att värna om både djur/natur och människor. Barnen älskar djur och bondgården har varit ett givande tema att arbeta med.

/Marie och PiaTemaplanering VT 2016

Perstorp Posted on 2016-01-31 18:32

Temat för vårterminen kommer att vara bondgården. Djur är något som de flesta barnen älskar och är intresserade av, så det kommer att bli ett spännande tema.

Under terminens gång kommer vi att arbeta med temat på flera olika sätt. Vi kommer att läsa sagor (böcker, flanosagor m.m.) om djur, lära oss nya rim/ramsor och sånger.

Vi kommer även att ägna oss åt odling och lära oss mer om t.ex. vad som händer på mjölkens väg innan den hamnar i våra glas.

Givetvis ska vi försöka träffa några bondgårdsdjur också. Antingen genom besök på en bondgård, på en djurpark eller träffa kossor på kosläpp.

Förskolans läroplan kommer som vanligt att vara vägledande i vårt arbete.

Vi ser fram emot en rolig termin tillsammans!

/Marie och Pia i PerstorpTemautvärdering HT-15

Perstorp Posted on 2015-12-09 12:55

I samband med julavslutning avslutar vi även höstterminens tema ”Människokroppen”.
Det har varit ett intressant tema och barnen har uppskattat att få lära sig mer om kroppen.
Detta är en del av vad vi har ägnat oss åt under vårt temaarbete:

* Sånger, rim och ramsor om kroppen (både på engelska och svenska)
* Gympa (för att kroppen ska må bra)
* Utevistelse (för att vi mår bra av frisk luft och behöver komma ut och röra på oss)
* Tittat på film/faktaprogram om kroppen (Bl.a. ”Doktor Karins stetoskop” och ”Kropp och kanin”)
* Byggt upp en egen kropp, där vi skapat skelett, hjärta, blod, hjärna osv av olika material
* Massage/avslappning, för att kroppen behöver vila
* Lånat böcker om kroppen

Barnen har varit väldigt intresserade av kroppen och dess funktioner. Speciellt faktaprogrammen och byggandet av en egen kropp har intresserat dem särskilt.
Vi har lärt oss mycket om hur kroppen fungerar och vad som behövs för att vi ska må bra.
Barnen har fått en större förståelse för att vi måste vara rädda om våra kroppar och ta hand om dem på bästa sätt.

Trots att barnen är i varierande åldrar så har temat passat för alla. Det mesta som vi har gjort har vi kunnat anpassa till olika åldrar och olika barns nivå.

Vi har haft en rolig termin!

önskar er alla God Jul & Gott Nytt År!

/Marie och PiaTemaplanering HT 2015

Perstorp Posted on 2015-08-31 20:00

Terminens tema kommer att vara ”människokroppen”.
Vi har påbörjat arbetet så smått och barnen tycker att det är ett spännande och roligt tema!
Jag kommer att ha en ”grovplanering” som jag utgår ifrån, men i slutänden är det barnen som visar vägen för vilken riktning arbetet ska ta.

Min tanke är att vi ska försöka få in olika delar ur förskolans läroplan i temaarbetet och jobba med såväl språk, musik och skapande som rörelse och natur.
Det viktigaste i arbetet kommer att vara att följa barnens nyfikenhet och intressen.

Vi började temaarbetet med att rita av ett av barnen på ett stort papper. Den här avritade kroppen ska vi sedan fylla med olika kroppsdelar och organ, som vi själva skapar av olika material. Samtidigt lär vi oss nya saker om kroppen.

Vi kommer även att gå till biblioteket och låna böcker om kroppen, lära oss rim, ramsor och sånger om kroppen. Barnen är väldigt intresserade av engelska, så vi har även planerat att lära oss t.ex. engelska fingerramsor.

En viktig del för välmåendet är mat, vila och avkoppling. Detta kommer vi att jobba med på olika sätt. Även massage och avslappning kommer att vara en del av vårt arbete.

Vi kommer att prata om vad som är viktigt för att må bra. Vi får se vart detta landar, eftersom det är barnens tankar som kommer att leda arbetet framåt.

Min förhoppning är att temaarbetet ska leda till att barnen får utveckla sin kunskap om kroppen och vad som behövs för att må bra och ta handom sig själv.

Önskar er alla en härlig termin!
/Marie EhnbergTemautvärdering VT-15

Perstorp Posted on 2015-06-15 19:14

Under våren har vi arbetat med temat Rim & ramsor.
Det har varit ett uppskattat tema, som har passat alla åldrar.
Vi har arbetat med ”veckans ramsa”, där vi tillsammans har valt ut en ramsa som vi har tränat på under en vecka. Dessa har vi sedan samlat i ett häfte, som vi kan använda oss av framöver.

Vi har även sjungit sånger på rim och haft ”fruktstundsramsa” och ”matramsa”.
På samlingarna har vi ibland haft besök av handdockan ”Herman” som har lärt oss nya rim och ramsor.

Något som är mycket uppskattat av barnen och som vi har ägnat oss mycket åt är tecken som stöd. Vi har lärt oss nya tecken varje månad och även övat in några rimsånger på teckenspråk som barnen ska ”sjunga” för föräldrarna på sommaravslutningen.
Vi ska bygga en ”scen” som barnen ska uppträda på och de är mycket förväntansfulla inför detta.

Önskar er alla en härlig sommar!

/MarieTema VT 2015

Perstorp Posted on 2015-01-31 20:04

Vårterminens tema kommer att vara ”Rim & ramsor”.

Vi kommer bl.a. att jobba med ”veckans ramsa” i samband med våra samlingar. Vi har även ”fruktramsa” och ”matramsa”, som barnen uppskattar mycket samtidigt som det blir ett sätt att samlas innan det är dags att äta.

Även sagor och sånger kommer att vara en del av vårt temaarbete. Barnen tycker väldigt mycket om musik, så vi kommer även att arbeta en del med rytmik och instrument.

I temaarbetet kommer vi att få sällskap av Herman. Herman är en apa (handdocka…) som älskar att leka med språket. Han har lärt sig massor av rim och ramsor av sin gamla mormor. Dom förvarar han i en hemlig liten kista och förhoppningsvis kommer han att lära oss de flesta under terminen… 🙂

Herman kommer att hälsa på oss under samlingarna, men även följa med oss ut i naturen och vara med vid en del andra aktiviteter då vi arbetar med vårt tema.

Mitt mål är att barnens språkliga förmåga och medvetenhet ska utvecklas och att barnen ska få uppleva glädjen i att leka med orden och språket.

Jag vill att temat ska genomsyra hela min verksamhet och utgöra en naturlig del i av vår vardag.

/Marie Ehnberg, PerstorpChristella

Perstorp Posted on 2014-12-15 21:59

Under hösten har vi arbetat med Pippi Långstrump.

Jag började jobba i september och allting var nytt i början. Alla barn och jag skulle lära känna varann.
Vi har haft lite svårt att få till någon kontinuitet då barnen är här på
halvtid och ibland har sjukdagar eller oplanerat lediga dagar för
barnen ändrat planerna.

Men vi har läst några böcker och tittat på någon film. Vi har pratat en del om Pippis positiva och negativa egenskaper.

Vi hittade även ett träd ute i skogen som det fanns sockerdricka i.
Vår sakletarjakt blev avbruten av världens regnskur och vi har tyvärr inte fått tillfälle att göra om den. Ännu.

En dag kom Pippi på besök!
Vi fick träffa Lilla Gubben och
Herr Nilsson, prova Pippis smycken, bryta arm med henne, dansa och
leka med henne, räkna hennes guldpengar och annat skoj!

Joanna SilversandVerksamhetsrapport

Perstorp Posted on 2014-12-13 16:47

Under
höstterminen har vi arbetat med temat ”Pippi Långstrump”.

Det
har varit ett väldigt roligt tema som vi har arbetat med på flera
sätt. Vi har bl.a. läst böcker om Pippi, tittat på film, varit
sakletare, bakat pepparkakor och kanske bäst av allt; träffat
Pippi!

Hon
kom hem till oss en förmiddag och vi fick träffa Lilla Gubben och
Herr Nilsson, prova Pippis smycken, bryta arm med henne, dansa och
leka med henne, räkna hennes guldpengar och annat skoj!

Det
var ett mycket uppskattat besök!

Under
arbetets gång har vi lärt oss mycket om Pippi.

Med
hjälp av de olika arbetssätten har barnen fått möjlighet att
utveckla sin motorik och sin språkliga och musikaliska förmåga,
räkna, mäta, upptäcka och utforska. Men framförallt har vi haft
väldigt roligt tillsammans!

/Marie Ehnberg, PerstorpTema HT (Perstorp)

Perstorp Posted on 2014-08-29 22:45

Under höstterminen kommer jag och min barngrupp att arbeta med böckerna om Pippi Långstrump som utgångspunkt för vårt tema.

Flera av barnen i gruppen har redan tidigare visat stort intresse för just Pippi, så jag tror att det kommer att passa bra i gruppen. Vi kommer (förstås) att läsa böckerna om Pippi, kanske prova på att vara sakletare, gå på Spunkjakt, baka pannkakor och pepparkakor, leta efter sockerdricksträdet, bygga vår egen Hoppetossa och kanske kanske även ha turen att få träffa Pippi ”på riktigt! 😉

Sagans värld är spännande och väldigt lärorik på många sätt, så jag ser fram emot en härlig höst!

/Marie Ehnberg, PerstorpVerksamhetsrapport (Perstorp)

Perstorp Posted on 2014-06-15 20:32

Min första termin hos Christella börjar gå mot sitt slut och det har blivit dags för en liten verksamhetsrapport! 🙂


Vad
har vi gjort? Vad har vi lärt oss?

Vi började vårt
temaarbete om våren med en samling. Där pratade vi om vad vi redan visste om
våren och vad vi ville lära oss eller ta reda på mer om. Jag skrev ner barnens
tankar och sedan har vi utgått ifrån detta, eftersom jag ville att barnens
förförståelse och intressen skulle vara utgångspunkten i hela arbetet.

Barnen ville bl.a. ta
reda på mer om olika djur och undrade vilka djur man kan se ute på våren. De
visade ett särskilt stort intresse för ankor, som vi har gott om i vår
närmiljö. Barnen undrade vad ankorna gör på våren. De ställde spännande frågor
som ”har ankor öron?” För att få svar på barnens frågor gick vi förstås för att
hälsa på och mata ankorna. Vi tog även reda på fakta om ankorna via internet.
På så vis lärde vi oss massor av nya saker.

Vi har även studerat
andra djur som vi har träffat utomhus i vår trädgård och på utflykter. Sniglar
har varit särskilt intressant för barnen, men även småkryp av olika slag.

Barnen var även
intresserade av växter. Vi har tittat på olika blommor och även själva sått
frön. Vi började med att läsa en bok om Lilla Anna, som sådde ”överraskningsfrön”
som växte upp till en stor djungel. Därefter sådde vi själva egna frön. Men av
dessa blev det inte någon djungel, utan fina solrosplantor som barnen sedan
fick ta med sig hem. Barnen lärde sig på detta sätt vad frön/växter behöver för
att växa och må bra och hur en växt utvecklas.

Vi har arbetat med tema
våren på många olika sätt; naturupplevelser, skapande, rim & ramsor och
sagor. Vi har även arbetat med vår egen almanacka och med vårens högtider och
traditioner.

Eftersom barnen i min
grupp är mellan 1 och 5 år så är förstås deras förutsättningar och förförståelse
på väldigt olika nivå. Därför har jag försökt utgå ifrån varje enskilt barn och
försökt anpassa aktiviteterna så att varje barn ska få ut mesta möjliga av det
vi gör. Alla barn har heller inte gjort samma saker, eftersom de haft olika
vistelsetider och närvaro.

Blev
temaarbetet som du hade planerat? Uppfylldes syftet? Vad tyckte barnen?

Jag anser att syftet
uppfylldes, eftersom min önskan var att barnets nyfikenhet och intresse skulle
vara grunden i arbetet. Tillsammans har vi forskat och upptäckt och haft
väldigt roligt under tiden.

Jag upplever att barnen
tyckte att temaarbetet var roligt, eftersom de hela tiden själva fick vara med
och driva arbetet framåt och komma med nya funderingar, tankar och frågor.
Tillsammans gjorde vi så gott vi kunde för att ta reda på så mycket som
möjligt.

Mycket av innehållet i
arbetet har kommit ”spontant”. Jag har haft veckoplaneringar, där temaarbetet
har gått som en röd tråd genom innehållet. Men under tidens gång har
planeringarna ändrats och spontana aktiviteter har fått stort utrymme, eftersom
jag tycker att det är viktigt att ta vara på barnens ideer och tankar som dyker
upp ”här och nu”.

Vad
behöver vi arbeta mer med framöver?

Barnen uppskattar
utflykter väldigt mycket och jag hoppas att det kommer att ges fler möjligheter
till detta framöver. Eftersom jag har varit ensam anställd i min kommun nu
under min första termin, så har jag inte kunnat göra så många utflykter som jag
(och barnen) egentligen hade önskat. Det handlar helt enkelt om säkerhet.
Därför har vi hållit oss i närområdet, där det alltid finns andra människor i
närheten.

Trevlig sommar!

/Marie Ehnberg,
PerstorpNästa »