I höst har vi jobbat utifrån temat ”Värdegrunder”. Eftersom min barngrupp utökats med tre nya dagbarn under terminen så har väldigt mycket tid och energi fått läggas på att jobba ihop gruppen. Vi har pratat mycket om hur man är en bra kompis, hur man behandlar den som är yngre än en själv, hur man bemöter den som är ny och osäker, hur viktigt det är att hjälpa varandra, lyssna på varandra, dela med sig, vänta på sin tur osv. Vi har övat på att samarbeta genom att t ex baka tillsammans, lägga pussel och bygga höga torn av klossar där alla fått känna sig delaktiga utifrån sina förutsättningar och förmågor. Vi har sjungit sånger och läst böcker om hur vi alla är lika viktiga och värdefulla oberoende av hur vi ser ut, åldersskillnader, vad vi kan/gillar/presterar och oberoende av var vi kommer ifrån.

När konflikter uppstått har vi fått jobba mycket med förmågan att sätta sig in i den andres situation och känslor och öva på att be om förlåtelse.

Allt detta arbete syftar till att varje barn ska känna sig tryggt, värdefullt och älskat.

Utöver detta har vi varit på öppna förskolan, pysslat, gjort utflykter, lagat mat tillsammans, lekt på lekplatser och givetvis julmyst nu sista veckorna.

Önskar alla en god jul!

Susanna Giselsson.