Under terminen har vi arbetat med temat ”värdegrund”.

Vi har pratat mycket om hur vi vill vara mot varandra för att alla ska trivas och må bra i gruppen. Vi har haft många diskussioner om hur en bra kompis bör vara.

Vi har läst sagor och tittat på film som berört temat.

Vi har lyft fram varandras likheter och olikheter och konstaterat att alla är lika mycket värda och att alla behövs.

Vid något tillfälle har vi arbetat med teater och rollspel, vilket har varit ett bra sätt att lyfta fram och synliggöra olika viktiga budskap inom temat.

Värdegrund är ett tema som vi ständigt arbetar med på olika sätt i verksamheten i vardagen. Terminens arbete har varit nyttigt och berikande på många sätt och barnen har utvecklats på flera sätt. De har blivit mer medvetna om sin egen roll och fått en större förståelse för att alla behöver vara delaktiga och ta sitt ansvar för att skapa trivsel och kamratskap i gruppen.

Vi har haft en fin termin tillsammans!

/Marie & Pia, Perstorp