Vårt tema under höstterminen är värdegrund. Det är ett viktigt tema, som vi arbetar naturligt med i vardagen.
Vi kommer bl.a att fundera över och arbeta mycket med hur man är mot varandra och hur man är en bra kompis och medmänniska.
Det finns en hel del material att använda i ämnet, kanske kommer vi att jobba med något av dem. Vi kommer att ha en grovplanering för terminen, men vart det hela landar kommer till stor del att bero på barnen och vilken riktning arbetet tar. Vi vill att barnen ska upptäcka sina egna och andras starka sidor och egenskaper, därför kommer vi på olika sätt att använda oss av övningar och aktiviteter som uppmuntrar och lyfter fram detta.

Vi ser fram emot en härlig höst tillsammans!
/Marie och Pia