Blog Image

Christellas blogg

Om bloggen

På den här bloggen kommer vi att lägga ut bilder och berätta om vår löpande verksamhet.

Temaplanering HT-18

Uddevalla Posted on 2018-08-27 21:56

Värdegrund.

Upplever att vi får möjligheten att
arbeta extra mycket med detta ”temat” när vi har små barngrupper och finns där det händer.

Vi kommer gå till biblioteket och låna böcker. Om
detta tema finns många bra böcker.

Prata om vad barnen tänker som viktiga
värdegrunds ord. Skapa en värdegrundstavla utav dessa ord.

Barnen som är äldre och nytjar musically eller
youtub ska få uppdrag att leta reda på 10 olika förebilder med fina budskap och
vad är budskapet? Så ska vi pratat och fundera om detta.

Pyssla med värdegrundsord genom att skapa
loppa.

Skriva och måla i en blomma. Hur är en bra
kompis?

Så ska vi försöka skapa ett pussel. Alla passar
in.

Så får vi se vad för spännande barnen kommer på
under resans gång.

Passande tema såhär i valtider också.
Härligt att komma igång igen// Maria MöllerTema HT 2018

Uddevalla Posted on 2018-08-27 16:43

Tema Värdegrund!

Vi vill genom olika
samarbetsövningar:

*utveckla förmågan,
att fungera både i grupp o enskilt

*lära oss hänsyn o respekt för varandra

*förstå hur berikande det är, att vara olika o att vi kan
stötta varandra o lära

av varandra

Vi vill göra kollage
(olikheter), se filmer, läsa böcker (ställa frågor), leka, laga

mat o baka!

Monica