Vad har vi gjort?
Vi har pratat om våra fyra årstider och funderat över hur naturen förändras på
olika sätt under året. Av naturliga skäl har vi mest jobbat med våren. Vi har
pratat om vad som händer ute i naturen när solen och värmen återvänder, sett
hur frön fått gro och växa upp till stora plantor och även pratat en del om
insekternas betydelse som pollinerare. De barn som har velat vara med i
plantering och skötsel av växterna har fått det.

Utöver
detta har vi som vanligt målat och pysslat mycket, varit på öppna förskolan,
sjungit, lekt, läst böcker, spelat spel, jobbat med läxor och varit på en och
annan utflykt.

Dessa aktiviteter, spel, sånger och böcker har i stor
utsträckning handlat om vår natur på ett eller annat sätt. Denna termin har vi
gärna åkt upp till Fontin, ett fint naturområde här i Kungälv med fina
promenadslingor med enkla faktatexter om djur och växter utsatta längs vägen.
Där finns också en mycket uppskattad lekplats och en liten sjö där vi matat
ankor och tittat på grodyngel. Då har vi alltid haft med oss lunch och haft
picknick i det gröna.

Vad har vi lärt oss? Vi har lärt oss i princip
det som jag skrivit om ovan. De större barnen kan ju mycket medan de yngre
barnen givetvis fått hämta in kunskap på sin egen nivå.

Av Susanna Giselsson