Tema: ”PLANETSKÖTARE


Vad har
vi gjort?

Vi har sorterat skräp, både i vardagliga situationer
och i ett spel som heter ”skräpspelet”.

Vi har städat upp i naturen när vi varit ute på
promenader och lekplatser/parker.

Vi har pratat och diskuterat vår miljö i största
allmänhet, källsortering i synnerhet.

Vi har funderat kring VARFÖR folk skräpar ned och
VILKET sorts skräp som är vanligast ute i staden.

Vi har uppmärksammat ”världstoalettdagen” den 19
november.


Vad har
vi lärt oss?

Vi har lärt oss om sopsortering och återvinning.

Att vara rädd om vår planet.

Hur viktigt det är att alla hjälps åt och tar sitt
ansvar!

Önskar alla en riktigt god jul och ett gott slut på både temat och året!smiley

Veronica i Eslöv