Under
vårterminen kommer det gemensamma temat för alla anställda hos
Christella att vara ”Trafiken”. Detta är ett viktigt ämne som
vi kommer att arbeta med på flera olika sätt, med utgångspunkt i
Lpfö (Läroplan för förskolan).

Vi
planerar bl.a. att läsa sagor och använda oss av massagesagor som
handlar om trafiken. Vi kommer att arbeta med ”trafikvett”, gå
på promenader, lära oss om vägmärken och skyltar, spela memory
m.m.

Vi
kommer även att lära oss nya sånger som handlar om trafik.

Fordon
av olika slag är spännande och detta kommer vi också att arbeta
med. Vi kommer att bygga bilbanor och skapa olika miljöer för
fordon.

Har
vi tur så kanske vi även kan göra något spännande studiebesök
under terminens gång.

Under
temats gång så kommer vi att arbeta med såväl skapande som musik,
språk och motorik.

Det
största syftet är att temaarbetet ska vara roligt, lärorikt och
väcka nyfikenhet hos barnen! Temat ska utgå ifrån barnens
intressen och de kommer självklart att få vara med och utforma
temaarbetet.

Målet
är att barnen med genom lek och olika upplevelser ska få lära sig
mer om trafiken. Innehållet i temat kan naturligtvis se olika ut för
olika barn, beroende på ålder och förutsättningar.

Vi
ser fram emot en spännande och rolig termin!

/Marie
och Pia