Under terminen kommer vi att arbeta med temat ”JAG”.

Just nu har vi många små barn i vår barngrupp och därför kommer vi att arbeta mycket med kroppsuppfattning och barnens egna intressen.
Sånger, rim & ramsor, sagor och skapande är metoder och arbetssätt som uppskattas mycket av barnen och som vi kommer att använda oss mycket av.
Vi kommer även att använda oss av tecken som stöd och jobba med olika ”hemliga påsar” med spännande innehåll.

Barnen har varsin pärm som vi kommer att använda i arbetet. Vi kommer att arbeta med rubriker som exempelvis ”Jag och min utveckling”, ”Jag och mina intressen” och ”Jag och mina vänner”.

Vår förhoppning är att terminens tema ska bidra till att barnen utvecklar sin identitet, sin självkänsla och sitt självförtroende. Målet är även att barnen ska upptäcka likheter och skillnader hos varandra och att temat ska leda till ökad förståelse och respekt för varandra.

Vi vill att barnens intressen, förmågor och lust att upptäcka ska vara utgångspunkten i vårt arbete. Därför är det svårt att veta var vårt tema kommer att landa. Det får helt enkelt tiden utvisa 🙂

/Marie och Pia, Perstorp