Terminens tema kommer att vara ”människokroppen”.
Vi har påbörjat arbetet så smått och barnen tycker att det är ett spännande och roligt tema!
Jag kommer att ha en ”grovplanering” som jag utgår ifrån, men i slutänden är det barnen som visar vägen för vilken riktning arbetet ska ta.

Min tanke är att vi ska försöka få in olika delar ur förskolans läroplan i temaarbetet och jobba med såväl språk, musik och skapande som rörelse och natur.
Det viktigaste i arbetet kommer att vara att följa barnens nyfikenhet och intressen.

Vi började temaarbetet med att rita av ett av barnen på ett stort papper. Den här avritade kroppen ska vi sedan fylla med olika kroppsdelar och organ, som vi själva skapar av olika material. Samtidigt lär vi oss nya saker om kroppen.

Vi kommer även att gå till biblioteket och låna böcker om kroppen, lära oss rim, ramsor och sånger om kroppen. Barnen är väldigt intresserade av engelska, så vi har även planerat att lära oss t.ex. engelska fingerramsor.

En viktig del för välmåendet är mat, vila och avkoppling. Detta kommer vi att jobba med på olika sätt. Även massage och avslappning kommer att vara en del av vårt arbete.

Vi kommer att prata om vad som är viktigt för att må bra. Vi får se vart detta landar, eftersom det är barnens tankar som kommer att leda arbetet framåt.

Min förhoppning är att temaarbetet ska leda till att barnen får utveckla sin kunskap om kroppen och vad som behövs för att må bra och ta handom sig själv.

Önskar er alla en härlig termin!
/Marie Ehnberg