Rim och ramsor känns som ett väldigt roligt tema. Vi har samling varje dag då vi alltid läser böcker och använder ”Hemliga lådan” (en sång- och ramslåda). Den här terminen kommer vi istället till att börja med att använda oss av sång- och ramsböcker, så vi utökar vår repertoar! Vi kommer också att använda oss mer av rytminstrument. Vi har just börjat gå igenom en tjock fin bok ”Trimmel och tramm”. Barnen tycker det är jättespännande att bläddra i boken och lära sig nytt. Favoritramsorna och sångerna får sen hamna i ”Hemliga lådan”.

Barnen kommer också att få träna sig i att rimma själva och kanske hitta på egna ramsor på ett givet ämne.

Vi kommer också att pyssla mycket precis som vi brukar, kanske knutet till en bestämd ramsa.

Det är bra på många sätt att hålla på med rim och ramsor. Barnen tränas i att memorera och får in mycket rytmkänsla på ett naturligt sätt som man har stor nytta av om man vill lära sig spela ett instrument när man blir större. Jag tror det är bättre att nöta in vissa ramsor väldigt bra än många lite sådär.