Min första termin hos Christella börjar gå mot sitt slut och det har blivit dags för en liten verksamhetsrapport! 🙂


Vad
har vi gjort? Vad har vi lärt oss?

Vi började vårt
temaarbete om våren med en samling. Där pratade vi om vad vi redan visste om
våren och vad vi ville lära oss eller ta reda på mer om. Jag skrev ner barnens
tankar och sedan har vi utgått ifrån detta, eftersom jag ville att barnens
förförståelse och intressen skulle vara utgångspunkten i hela arbetet.

Barnen ville bl.a. ta
reda på mer om olika djur och undrade vilka djur man kan se ute på våren. De
visade ett särskilt stort intresse för ankor, som vi har gott om i vår
närmiljö. Barnen undrade vad ankorna gör på våren. De ställde spännande frågor
som ”har ankor öron?” För att få svar på barnens frågor gick vi förstås för att
hälsa på och mata ankorna. Vi tog även reda på fakta om ankorna via internet.
På så vis lärde vi oss massor av nya saker.

Vi har även studerat
andra djur som vi har träffat utomhus i vår trädgård och på utflykter. Sniglar
har varit särskilt intressant för barnen, men även småkryp av olika slag.

Barnen var även
intresserade av växter. Vi har tittat på olika blommor och även själva sått
frön. Vi började med att läsa en bok om Lilla Anna, som sådde ”överraskningsfrön”
som växte upp till en stor djungel. Därefter sådde vi själva egna frön. Men av
dessa blev det inte någon djungel, utan fina solrosplantor som barnen sedan
fick ta med sig hem. Barnen lärde sig på detta sätt vad frön/växter behöver för
att växa och må bra och hur en växt utvecklas.

Vi har arbetat med tema
våren på många olika sätt; naturupplevelser, skapande, rim & ramsor och
sagor. Vi har även arbetat med vår egen almanacka och med vårens högtider och
traditioner.

Eftersom barnen i min
grupp är mellan 1 och 5 år så är förstås deras förutsättningar och förförståelse
på väldigt olika nivå. Därför har jag försökt utgå ifrån varje enskilt barn och
försökt anpassa aktiviteterna så att varje barn ska få ut mesta möjliga av det
vi gör. Alla barn har heller inte gjort samma saker, eftersom de haft olika
vistelsetider och närvaro.

Blev
temaarbetet som du hade planerat? Uppfylldes syftet? Vad tyckte barnen?

Jag anser att syftet
uppfylldes, eftersom min önskan var att barnets nyfikenhet och intresse skulle
vara grunden i arbetet. Tillsammans har vi forskat och upptäckt och haft
väldigt roligt under tiden.

Jag upplever att barnen
tyckte att temaarbetet var roligt, eftersom de hela tiden själva fick vara med
och driva arbetet framåt och komma med nya funderingar, tankar och frågor.
Tillsammans gjorde vi så gott vi kunde för att ta reda på så mycket som
möjligt.

Mycket av innehållet i
arbetet har kommit ”spontant”. Jag har haft veckoplaneringar, där temaarbetet
har gått som en röd tråd genom innehållet. Men under tidens gång har
planeringarna ändrats och spontana aktiviteter har fått stort utrymme, eftersom
jag tycker att det är viktigt att ta vara på barnens ideer och tankar som dyker
upp ”här och nu”.

Vad
behöver vi arbeta mer med framöver?

Barnen uppskattar
utflykter väldigt mycket och jag hoppas att det kommer att ges fler möjligheter
till detta framöver. Eftersom jag har varit ensam anställd i min kommun nu
under min första termin, så har jag inte kunnat göra så många utflykter som jag
(och barnen) egentligen hade önskat. Det handlar helt enkelt om säkerhet.
Därför har vi hållit oss i närområdet, där det alltid finns andra människor i
närheten.

Trevlig sommar!

/Marie Ehnberg,
Perstorp