Vad har vi gjort?

Eftersom det är min första termin som anställd känns det som om jag lärt mig något

nytt varje månad. Tex missade jag att vi skulle jobba efter ett givet tema. Men jag och

barnen har haft en bra termin tillsammans ändå. Vi har sjungit och spelat mycket

tillsammans, gjort flera besök på biblioteket och läst mycket samt jobbat med

bokstäver och siffror med de äldre barnen bla i form av olika spel där man tränar just

det. Vi har också pysslat och ritat mycket. Innan påsk hade vi tex en härlig

påskpysselstund när barnen först fick titta på när jag blåste ur deras ägg och sen

lyckades måla dessa utan att ett enda gick sönder!!

Annars försöker jag uppmuntra den fria leken mycket, vilket ofta fungerar bra! Vi har

också varit mycket ute och den populäraste leken som fungerat bäst med alla har

varit ”Dunken”.

Vad har vi lärt oss?

Vi har lärt oss att lyssna på varandra och låta alla vara med och bestämma så

inte samma person alltid är ”chef”. Vi har tränat på att få lugnare matstunder

med mindre spring och att inte prata starkt i onödan. Eftersom jag bor vid en

väg (dock en liten byväg) har vi pratat om trafiken och tränat på hur man

korsar vägen på ett säkert sätt.