Susanna: Vad har vi gjort? Vi har, som tidigare terminer, försökt få stunder

av både skapande verksamhet, utevistelse, lugn samling och fri

lek varje vecka. Samlingen blir naturligast kring måltiderna då vi

kan samtala om vad som hänt sen vi träffdes sist, sånt som upptar

barnens tankar just nu och sånt barnen önskar hitta på framöver.

Stunderna av skapande har främst varit inriktade mot vårens

tema. Vi har experimenterat med vatten, syre, eld och värme. En

dag experimenterade vi med färger och vi har även varit inne på

vad som händer med kroppens olika funktioner vid ansträngning

respektive vila. Har även haft en del repetition av förra terminens

tema. Utöver detta har det blivit lite skogspromenader, pick-nickar

och spontana men organiserade lekar.

Vad har vi lärt oss? Se ovan. Barnen har efter varje experiment

fått måla en bild av det vi jobbat med och klistra in den i en

egen ”experimentbok”. Blir lätt för dem att gå tillbaka och titta och

minnas. Utöver detta har vi fortsatt arbeta med konflikthantering

och hur barnen kan gå till väga om de har olika viljor och svårt att

komma överens.