Camilla Edvardsson Edlund
Vad
har vi gjort? Vi har försökt
oss på lite experiment, bla planterat gräs med olika
förutsättningar och sett vad som hände I de olika lådorna,
placerat ut skräp I skogen och sett vad som hade hänt efter några
månader och provat på vad som flyter på vatten.

Barnen har haft mycket fri lek, vi har varit på lekplatser, målat,
klippt och klistrat och så har de räknat I sin älskade läxbok.
Vad
har vi lärt oss? Vi lär oss hela tiden att lyssna på varandra,
komma överens. Vad som behövs för att frö ska växa, vad som
händer med skräp som lämnas kvar ute I naturen. Barnen har
varit väldigt intresserade av siffror och bokstäver, så det har vi
arbetat med en del.