En härlig vårdag hade vi en av våra utflykter, till Saltkällans strand. Vi
fick lära oss mer om vilka djur som bor i havet, grillade korv och hade
dessutom representanter från kommunen på besök.