Vi har haft barngympa ett flertal gånger under våren med utbildad instruktör
i Friskis och svettis lokaler. Barnen har tränat på rörelse och motorik och
haft väldigt roligt.