personalmöte om brandsäkerhet bidrog med dessa fantastiska bilder. Just denna dagen i mars var det snö och kallt men vi fick uthärda kylan och pröva flera olika slags brandsläckare och se en film om vad man gör om olyckan är framme och elden ändå flammar.